Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.

Podstawowa działalność firmy Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o. koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki.
Świadczenie tak szerokiego zakresu usług umożliwia bogate zaplecze, na które składają się m.in.: nowoczesne pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, warsztaty mechaniczne, stacja prób 0,4 i 6 kV oraz laboratorium wzorcujące.

Spółka w Tarnowie i Kędzierzynie zatrudnia łącznie ok. 380 pracowników. Ich rozległa wiedza, duże doświadczenie i znajomość procesów technologicznych z dziedzin chemii, energetyki i ekologii pozwala firmie sprawnie opracowywać nowe, dedykowane rozwiązania, a także integrować je
z systemami funkcjonującymi u klientów.

Największym atutem spółki Grupa Azoty AUTOMATYKA, który odróżnia ją od konkurencji są: połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, a także postaw odpowiednich do sytuacji czyli kluczowe kompetencje.

Kalendarium

1997 – Powstanie spółki Automatyka Zakład Pomiarów i Automatyki – jednostka organizacyjna Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działająca pod różnymi nazwami od 1927 r. – został przekształcony w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka.
1999 – Powstanie spółki Aster ZAK W wyniku połączenia Zakładu Automatyki oraz Zakładu Elektrycznego, wyodrębnionych z Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A., powstała spółka Aster ZAK.
2011 –  Przejęcie większościowych udziałów przez PKCh Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. nabyło udziały spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A. Konsorcjum przejęło 100% udziałów spółki Aster ZAK i 72% udziałów spółki Automatyka. Od tego czasu PKCh jest odpowiedzialne za restrukturyzację, prywatyzację i konsolidację spółek zależnych, znajdujących się w strukturze holdingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów.
2012 – Połączenie spółek Zgodnie z przyjętym przez PKCh planem restrukturyzacji i konsolidacji spółek branżowych z Kędzierzyna-Koźla i Tarnowa nastąpiło połączenie spółek Automatyka oraz Aster ZAK. Scalenie tych dwóch pokrewnych branżowo firm w jednolity organizm miało na celu osiągnięcie efektu synergii, czyli efektywnego wykorzystania wspólnego potencjału i zwiększeniu konkurencyjności.
2013 – Zmiana nazwy spółki Z dniem 19 kwietnia 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.

Kluczowe kompetencje

Bogate doświadczenie oraz rozległa i wszechstronna wiedza personelu firmy sprawia, że spółka Grupa Azoty AUTOMATYKA może swobodnie i z powodzeniem działać w sektorze automatyki, elektroenergetyki, telekomunikacji i IT oraz w branżach pokrewnych.

Automatyka

 • projektowanie branży AKPiA
 • dobór aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, kompletacja dostaw
 • realizacje „pod klucz"
 • montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • systemy sterowania PLC, DCS, SCADA
 • utrzymywanie ruchu instalacji przemysłowych w zakresie automatyki
 • diagnostyka i remonty AKPiA

Elektroenergetyka

 • pomiary i badania elektryczne
 • projekty i realizacja instalacji elektrycznych, szaf rozdzielczych, ochrony przepięciowej
 • remonty maszyn i urządzeń elektrycznych
 • budowa, naprawy i pomiary linii kablowych
 • utrzymanie ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych na instalacjach produkcyjnych
 • remonty i modernizacja sieci oświetleniowych

Telekomunikacja & IT

 • sieci telefoniczne
 • projektowanie i obsługa sieci komputerowych
 • telekomunikacja i IT
 • technika światłowodowa
 • komputery i Internet

Inne specjalizacje

 • analityka procesowa gazów i cieczy
 • analityka laboratoryjna
 • serwis wag i systemów ważących
 • systemy monitoringu imisji i emisji
 • izotopowa aparatura kontrolno-pomiarowa
 • monitoring przemysłowy, telewizja dozorowa
 • klimatyzacja
 • ogrzewanie
 • termowizja
 • systemy pożarowe,
 • mechanika precyzyjna

Strona internetowa Spółki