Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o. prowadzi działalność od 1998 roku. Główną specjalizacją jest nadzór, wykonawstwo, rozruch i przekazanie do eksploatacji obiektów nowo budowanych oraz eksploatowanych. Usługi świadczone są głównie w branżach:

  • chemicznej,
  • petrochemicznej,
  • energetycznej.

Na dynamiczny rozwój spółki wpływ miały liczne kontrakty i idące w ślad za nimi doskonałe referencje. Szczególnie dużo uwagi Spółka skupia wobec Partnera Strategicznego, jakim są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., gdzie naszym głównym zadaniem jest bieżąca obsługa konserwacyjno-remonotowa obiektów produkcyjnych.

Obecnie Spółka dysponuje ogromnym potencjałem, jakim jest wieloletnie doświadczenie w branży oraz posiadane know-how oraz prężna i dynamiczna 600-osobowa załoga gotowa stawić czoła nawet najbardziej ambitnym wyzwaniom.

Kalendarium

Grudzień 1998 Utworzenie PROReM Sp. z o.o.  Firma powstaje pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może działać pod nazwą skróconą „PROReM" Sp. z o.o.
Styczeń 2001 Połączenie Przedsiębiorstwa Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z inną spółką należącą do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. tj. z Zakładem Remontów Specjalistycznych „REMZAT” sp. z o.o. Spółką przejmującą jest PROReM Sp. z o.o.
Grudzień 2001 Zmiana nazwy przedsiębiorstwa. Od tej pory spółka działa pod firmą „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona „PROReM" Sp. z o.o.
Maj 2002 Spółka poszerza działalność o prace likwidacyjne, demontażowe instalacji, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Sierpień 2004 W Spółce utworzone zostały nowe działy: Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Metalograficzne i Zespół Wibroakustyki, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Październik 2011 Udziały w Spółce (100%) obejmuje Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
Luty 2012 Spółka działa pod firmą PROReM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona PROReM Sp. z o.o. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.
Lipiec 2012 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o połączeniu PROReM Sp. z o.o. ze spółkami Rekom sp. z o.o. i ZAK Serwis sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
Sierpień 2012 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rejestruje połączenie. Spółką przejmującą jest PROReM sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 11.566.600 zł.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.: dysponuje ogromnym potencjałem, jakim są wieloletnie doświadczenie w branży oraz prężna i dynamiczna załoga. Park maszynowy, którym Spółka dysponuje, jest stale unowocześniany, dodatkowo trwa modernizacja warsztatów. Spółka dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników poprzez organizację szkoleń i kursów, co pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii remontów i montażu urządzeń chemicznych.

Strona internetowa spółki