Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Realizowane zadania

   
2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku magazynu TJE Pogórska Wola z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe (w realizacji)
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.
2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy chłodni wentylatorowych Tłoczni Gazu Jarosław (w realizacji)
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.
2019 Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT (w realizacji)
MPEC Olsztyn
2019 Budowa Tłoczni Gazu Puiatu w systemie pod klucz (w realizacji)
CONTROL PROCESS S.A.
2019 Studium Wykonalności dla Wytwórni Kaprolaktamu w Spolana (w realizacji)
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
2019 Wykonanie instalacji odbioru popiołu z kotła K5 w systemie pod klucz (w realizacji)
GRUPA AZOTY S.A.
2018 Modernizacja budynku zaplecza na terenie TJE w Pogórskiej Woli na potrzeby Serwerowni, ODG i ServiceDesk
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
2018 Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050t/d
GRUPA AZOTY S.A.
2018 Zabudowa nowego zbiornika antyzbrylacza o pojemności 50m3
GRUPA AZOTY S.A.
2018 Modernizacja stokażu kwasu azotowego stężonego I etap
GRUPA AZOTY S.A.
2018 Budowa Tłoczni Gazu Paldiski w systemie pod klucz (w realizacji)
CONTROL PROCESS S.A.
2018 Przebudowa oraz dostosowanie stokażu oleum A-78 i A-78a do obowiązujących przepisów w formule pod klucz (w realizacji)
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Układ II stopnia powlekania nawozów granulowanych (w realizacji)
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Projekt Procesowy dla Instalacji Granulacji Saletrzak III i Saletrzak IV
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Budowa stokażu fenolu w systemie zaprojektuj i wykonaj
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Modernizacje i restrukturyzacja produkcji cykloheksanonu
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Zagospodarowanie pure gazów z instalacji syntezy amoniaku
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Budowa stokażu ługów siarczanowych K-67/2 (w realizacji)
GRUPA AZOTY S.A.
2017 Kompleksowe wykorzystanie ciepła reakcji selektywnego uwodornienia fenolu
GRUPA AZOTY S.A.
2016 Instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych (w realizacji)
PP Exol S.A.
2016 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla "Wywórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej"
GRUPA AZOTY Puławy S.A.
2016 Instalacja odazotowania spalin z Elektrociepłowni EC II w systemie „pod klucz” (EPC)
GRUPA AZOTY S.A.
2016 Pełnienie funkcji Kierownika Projektu oraz wykonanie dokumentacji Projektu Wykonawczego dla zadania inwestycyjnego „Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r” (EPCM)
GRUPA AZOTY S.A.
2016 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla „Modernizacji Instalacji siarki nierozpuszczalnej”
GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2016 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla projektu pn. „Wytwórnia katalizatora żelazowo-chromowego”
GRUPA AZOTY S.A.
2015 Wykonanie dokumentacji Projektu Bazowego dla „Instalacji granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu”
GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
2015 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla projektu pn. „Wykorzystanie kondensatu i ługu wypadowego”
PCC Rokita S.A.
2015 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r”
GRUPA AZOTY S.A.
2015 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla zadania pn. „Intensyfikacja Instalacji cykloheksanonu z fenolu”
GRUPA AZOTY S.A.
2015 Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla „Instalacji granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu i siarczanu amonu”
GRUPA AZOTY S.A.
2014 Analiza Inżynieryjna dla instalacji siarki nierozpuszczalnej SN II i instalacji siarki nierozpuszczalnej SN I oraz Koncepcja techniczno-kosztowa modernizacji instalacji siarki nierozpuszczalnej SN II.
GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2014 Projekt Budowlany Wielobranżowy pn. „Budowa nowego magazynu nawozów luzem na terenie Grupy Azoty S.A.”
GRUPA AZOTY S.A.
2014 Zaprojektowanie i wykonanie pod klucz „Modernizacji węzła skraplania amoniaku przy zbiorniku bezciśnieniowym A-100 w Grupa Azoty ZAK S.A.„
GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
2014 Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla „Instalacji doświadczalnej w skali półtechnicznej do syntezy półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków ochrony roślin”
SYNTHOS S.A.
2014 Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla projektu pn. „Intensyfikacja produkcji amoniaku w Grupie Azoty S.A.”
GRUPA AZOTY S.A.
2013 Projekt Bazowy, Budowlany i Wykonawczy dla instalacji do produkcji żywic
LERG SA
2013 Analiza inżynieryjna „Instalacji utleniania cykloheksanu”
OAO „Grodno Azot”, Białoruś
2013 Projekt Budowlany i Wykonawczy „Zabudowy nowego kompresora wodoru obiegowego”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2013 Uproszczona dokumentacja Projektu Bazowego dla „Instalacji neutralizacji strąceniowej”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2013 Raport dla nowej Wytwórni PA6 o zdolności produkcyjnej 80 000 t/rok w Grupie Azoty
Ernst & Young
2013 Projekt Budowlany i Wykonawczy „Modernizacji instalacji syntezy amoniaku”
Instytut Nawozów Sztucznych
2012/2013 Umowa na kompletację dostaw i budowę dla „Nowej Instalacji Skraplania CO2” (realizacja pod „klucz”; EPC)
Air Products Sp. z o.o. Poland
2012/2013 Umowa na kompletację dostaw i budowę dla instalacji pomocniczych dla „Nowej Instalacji Skraplania CO2” (realizacja pod „klucz”; EPC)
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2012/2013 Projekt Budowlany i Wykonawczy „Modernizacji wytwórni kwasu siarkowego”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2012/2013 Umowa na zasadzie EPCM: „Modernizacja procesu przegrupowania Beckmanna”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2012 Stanowiska załadunkowe kwasu azotowego, stężonego kwasu azotowego i nitrozy ze stokażem oleum (realizacja pod „klucz”; EPC)
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2012 Projekt Budowlany i Wykonawczy „Nowej Instalacji Skraplania CO2”
Air Products Sp. z o.o. Poland
2012 Projekt Budowlany i Wykonawczy instalacji pomocniczych dla „Nowej Instalacji Skraplania CO2”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2012 Projekt Budowlany i Wykonawczy „Dostosowanie kolejowego i samochodowego  węzła przeładunkowego fenolu do wymogów TDT”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2011/2012 Dokumentacja Projektu Procesowego, Budowlanego i Wykonawczego dla „Wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny”
Zakłady Chemiczne ZACHEM SA Bydgoszcz
2011 Dostawa wnętrza reaktora utleniania cykloheksanu (w ramach „Modernizacji Wytwórni CAPRO II”)
Gujarat State Fertilisers & Chemical Ltd., Gujarat, India
2011 Dokumentacja Projektu Budowlanego i Wykonawczego „Modernizacji Wytwórni Kaprolaktamu”
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2009/2010 Dokumentacja Wykonawcza „Modernizacji Wytwórni CAPRO II”
Gujarat State Fertilisers & Chemical Ltd., Gujarat, India
2009 Projekt Procesowy Wytwórni POM, 3 linie każda o zdolności 20 tt/r
YUNTIANHUA Group Co Ltd, China
2008/2009 PP Instalacji kwasu MCPA o zdolności produkcyjnej 6 000 t/r
Organika – Sarzyna S.A. (CIECH Group)
2007/2008 Instalacja mechanicznej granulacji nawozów, 1200 t/d DASA
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2006 Intensyfikacja Wytwórni Poliamidu PA-6
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
2005 Intensyfikacja Wytwórni Tarnoformu do 14,1 tt/r
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
2004/2005 Instalacja POM, 40 tt/r
XINJIANG Unichem Co Ltd – China
2004 Instalacja POM, 20, tt/r
YUNTIANHUA Group Co Ltd – China
2003/2004 Baza magazynowa tlenku etylenu i propylenu
PCC Rokita - Brzeg Dolny
2003/2004 Infrastruktura Polietylenu III i Polipropylenu
Zbiorniki magazynowe, PKN ORLEN
2002/2003 Instalacja do produkcji sadzy półaktywnej, 25tt/r 
Carbon Black Polska Sp. z o.o.
2002/2003 Instalacja do produkcji sadzy półaktywnej, 25tt/r Carbon Black Polska Sp. z o.o.
Zbiorniki magazynowe, PKN ORLEN
2002 Instalacja do produkcji Awitonu A, 140 t/r
Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
2001 Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu, 120 tt/r
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
2000 Stokaż chlorku winylu
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
1999 Instalacja żywic poliestrowych
Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” Pustków SA
1999 Instalacja utleniania cykloheksanu, 80 tt/r
GPO „Azot” – Belarus
1998 Instalacja syntezy amoniaku, 500 t/d
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
1997 Wytwórnia POM, 10 tt/r
YUNTIANHUA Group Company Ltd – China
1996 Modernizacja Wytwórni cykloheksanononu z benzenu
Gujarat State Fertilizers Company - India
1996 Instalacja stężonego kwasu azotowego, 100 t/d
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
1995 Wytórnia Poliamidu PA-6, 65 t/d
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
1993 Krystalizacja siarczanu amonu, 900 t/d
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
1991 Wytwórnia cyjanowodoru, 6,5 tt/r
Aluminium Chemicals Inc. (USA)
1991 Wytwórnia POM, 10 tt/r
HANYANG Chemical Corporation – South Korea
1990 Wytwórnia POM, 10 tt/r
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA