Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Usługi zarządzania inwestycją

Zakres usług

 • Analiza źródeł dostaw
 • Zapytania ofertowe
 • Przetargi
 • Analizy ofert
 • Logistyka dostaw
 • Odbiory
 • Kontraktowanie usług
 • Zarządzanie budową i nadzory
 • Kontrola materiałów
 • Kontrola jakości
 • Nadzór BHP
 • Środowisko
 • Odbiór wstępny
 • Odbiór końcowy
 • Wsparcie projektowe
 • Przekazanie instalacji do eksploatacji

Etapy projektu inwestycyjnego

przemysl-chemiczny.jpg
Koncepcja
przemysl-chemiczny.jpg
Projektowanie
przemysl-chemiczny.jpg
Kompletacja dostaw, kontraktowanie usług
przemysl-chemiczny.jpg
Zarządzanie budową
przemysl-chemiczny.jpg
Uruchomienie
przemysl-chemiczny.jpg
Eksploatacja

Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.

Szeroki zakres prac projektowych, opiniowanie projektów i ofert, ekspertyzy techniczne, inwentaryzacje obiektów, specyfikacje i kompletacje dostaw, fachowe doradztwo techniczne


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania:
 • aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki
 • cyfrowych systemów sterowania DCS i PLC
 • układów automatyki zabezpieczeniowej
 • elektroenergetyki
 • systemów analityki przemysłowej
 • systemów bezpieczeństwa CCTV, SAP, SSWiN i AV
 • systemów komunikacji światłowodowej

Analiza i zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o nowoczesne metody i techniki stosowane w obszarze zarządzania ryzykiem


Wykonujemy różnego typu analizy ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, takie jak:
 • jakościowa i ilościowa ocena ryzyka
 • analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
 • analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych systemów sterowania (CHAZOP)
 • wyznaczanie poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla układów automatyki zabezpieczeniowej
 • projektowanie układów automatyki zabezpieczeniowej dla określonego poziomu SIL
 • bezpieczeństwo procesowe w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z ATEX

Remonty, serwis, dobór urządzeń, uruchomienia i sprawdzanie poprawności działania różnego typu osprzętu; wykonywanie oraz adaptacja części zamiennych (własny warsztat obróbki wiórowej)


Oferujemy:
 • remonty, diagnostykę, programowanie, kalibrację, kontrolę poprawności działania oraz bieżącą obsługę:
  • AKP
  • elementów systemów sterowania
  • systemów analitycznych i ważących
 • diagnostykę, kalibracje, remonty i modernizacje elementów wykonawczych
 • kontrolne pomiary fizykochemiczne

Kompleksowe realizacje branży automatycznej - od projektu poprzez profesjonalny montaż czy remont instalacji, wsparcie techniczne aż po serwis


Oferujemy:
 • montaże, remonty i modernizacje instalacji, elementów systemów pomiarowych i sterowania
 • prefabrykacje szaf sterowniczych
 • próby montażowe i funkcjonalne systemów przekazywanych do eksploatacji
 • całodobową obsługę eksploatacyjną przyrządów pomiarowych i systemów sterowania
 • wykonanie osprzętu instalacji pomiarowo - regulacyjnych
 • adaptację do potrzeb klienta typowych urządzeń pomiarowych
 • montaż i serwis klimatyzatorów i systemów wentylacyjnych

Projektowanie, konfiguracja, wdrożenie i bieżąca obsługa komputerowych systemów sterowania, optymalizacja procesów produkcyjnych


Oferujemy:
 • konfiguracje:
  • systemów DCS: RS-3, Delta V, WDPF, Ovation, Experion, Freelance, Metso
  • systemów blokadowych (Hima, Emerson, Honeywell)
  • systemów sterownikowych PLC (GE Fanuc, Siemens, Rockwell)
 • stały nadzór i administrację nad systemami sterowania pracującymi w trybie pracy ciągłej
 • tworzenie sieci informatycznych z wykorzystaniem technologii światłowodowej
 • tworzenie sieci komputerowych
 • pozyskiwanie danych za pomocą łączy radiowych
 • serwis, szkolenie i doradztwo techniczne

Wszelkiego typu prace związane z remontami, modernizacją, montażem, obsługą i serwisem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz z utrzymaniem ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych na instalacjach produkcyjnych


Oferujemy
 • kompleksowe prace projektowe i wykonawstwo w zakresie:
  • instalacji elektrycznych i szaf rozdzielczych
  • ochrony przepięciowej
  • linii energetycznych kablowych SN i nn
  • stacji transformatorowych i rozdzielczych
  • instalacji odgromowych
  • oświetlenia ulicznego
 • pomiary i badania elektryczne
 • remonty maszyn i urządzeń elektrycznych

Kompleksowe usługi dotyczące aparatury pomiarowej i regulacyjnej do pomiarów fizykochemicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu


Oferujemy
 • projektowanie, wykonanie, obsługę i serwis systemów analityki przemysłowej gazów i cieczy oraz układów do pomiaru wilgotności
 • kompleksową obsługę stacjonarnych systemów analitycznych oraz układów do detekcji gazów wybuchowych i toksycznych
 • serwis systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń
 • badanie funkcjonalności systemów monitoringu emisji do procedur QAL2 i AST
 • kalibrację i wzorcowanie przenośnych analizatorów spalin, toksykometrów, eksplozymetrów oraz mierników innych wielkości fizykochemicznych
 • przegląd, remont i wzorcowanie wag analitycznych i przemysłowych, przygotowanie wag do legalizacji

Kompleksowe usługi w zakresie ochrony radiologicznej


Oferujemy:
 • obrót, przechowywanie, instalowanie i konserwacja izotopowej aparatury kontrolno – pomiarowej
 • kontrole szczelności źródeł izotopowej aparatury kontrolno – pomiarowej
 • opracowywanie kompletnych wniosków do PAA dla uzyskania zezwoleń
 • pomiary środowiskowe promieniowania jonizującego
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej przez uprawnionych pracowników Spółki

Na wszystkie ww. prace posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15050

Pełna gama usług związanych z projektowaniem, montażem i serwisem różnego typu systemów monitoringu


Oferujemy:
 • systemy monitoringu audiowizualnego (CCTV)
  dedykowane do obserwacji terenów, obiektów, instalacji czy procesów technologicznych
 • systemy wczesnego ostrzegania pożarowego (SAP)
  posiadamy zezwolenia konieczne do wykonywania systemów SAP na każdym etapie
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)
  posiadamy koncesję MSWiA na realizację systemów SSWIN
 • systemy AV
  proponujemy szeroki wybór produktów i rozwiązań z zakresu sterowania oświetleniem, systemów audio-wideo, systemów wizyjnych, dźwiękowych, telewizyjnych itp.

Kompleksowa obsługa - od wizji lokalnej u klienta poprzez dobór urządzeń i technologii, projektowanie systemów komunikacji światłowodowej, aż po dostawę, montaż i obsługę elementów traktu światłowodowego oraz urządzeń transmisyjnych


Ponadto oferujemy:
 • pomiary i diagnostykę linii światłowodowych (z wykorzystaniem reflektometru i miernika mocy optycznej)
 • analizy wyników pomiarów w celu określenia poprawności wykonania linii światłowodowych
 • lokalizacje i naprawy awaryjne linii światłowodowych

Własne laboratorium wzorcujące


Dysponujemy laboratorium, w którym wzorcujemy:
 • czujniki przemysłowe termometrów rezystancyjnych w zakresie 0°÷100°C
 • termoelementy typu S, J, K, N, T, E w zakresie 100°÷1100°C
 • wskaźniki i przetworniki ciśnienia
 • sekundomierze
 • wagi
 • analizatory (w tym analizatory spalin)
 • pH-metry
 • konduktometry
 • przepływomierze
 • termometry szklane

Kompleksowe usługi termowizyjne - do dyspozycji kamera oraz personel przeszkolony w zakresie obsługi kamery i interpretacji termografów (certyfikat Flir Systems)


Oferujemy między innymi:
 • monitorowanie urządzeń i obiektów
  wykrywanie emisji ciepła i obecności gazu, monitorowanie linii energetycznych oraz transformatorów itp.
 • badania nieniszczące
  oceny strat ciepła budynków, inspekcje stanu izolacji cieplnej budynków i instalacji, lokalizacje przebiegu sieci ciepłowniczej itp.
 • kontrolę procesów technologicznych
  kontrole linii produkcyjnych i przewodów ciepłowniczych, monitoringi maszyn, urządzeń i silników, analizy przepływu i strat ciepła, badanie przewodności cieplnej itp.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.

Kompleksowe wykonawstwo technologicznych instalacji przemysłowych.


 • wykonawstwo rurociągów technologicznych i przemysłowych
 • wykonawstwo urządzeń przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i innych
 • wykonawstwo i montaż urządzeń, aparatów, wymienników ciepła, skraplaczy, kolumn i zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
 • wykonawstwo i montaż urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny
 • wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych oraz Zakładowa Kontrola Produkcji zgodnie z normą PN-EN 1090-2.

Remonty i modernizacje instalacji przemysłowych.


Remonty i modernizacje instalacji przemysłowych.
 • rurociągów technologicznych i przemysłowych
 • urządzeń przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i innych
 • urządzeń, aparatów, wymienników ciepła, skraplaczy, kolumn i zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
 • uzgodnienia napraw i modernizacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego

Zakład Remontowy M1 funkcjonujący w ramach pionu remontów maszyn, zlokalizowany częściowo w Kędzierzynie-Koźlu i Tarnowie świadczy usług głównie w zakresie:


Remontów maszyn i urządzeń:
 • diagnostyki, kompleksowych remontów i modernizacji maszyn wirnikowych (dmuchawy, wentylatory, sprężarki śrubowe, turbiny) oraz tłokowych (sprężarki) wraz z ich oprzyrządowaniem (chłodnice, układy olejowe, armatury, pompy, separatory etc.),
 • konserwacji i napraw pomp różnych typów i zastosowań,
 • regeneracji uszczelnień mechanicznych (we wszystkich klasach obciążenia i maszynach obrotach powyżej 12000 obr./minutę; uszczelnienia czołowe do przekroju 400 mm)
 • napraw awaryjnych, utrzymania ruchu maszyn i urządzeń,
 • wykonawstwa części do maszyn w warsztacie obróbki mechanicznej (w tym toczenie wielkoformatowe, szlifierki, piece indukcyjne do obróbki cieplnej) i odlewni łożysk ślizgowych, ciśnieniowych, regeneracja metodą metalizacji natryskowej, regeneracja wszystkich typów palników do cięcia i spawania gazowego,
 • doradztwa technicznego.
Dostaw
 • aparatów przemysłowych: zbiorników, reaktorów,
 • turbin przemysłowych,
 • sprężarek,
 • dmuchaw,
 • pomp i armatury przemysłowej.

Zakład Produkcji Uszczelnień M2, funkcjonujący w ramach pionu remontów maszyn, zlokalizowany w Kędzierzynie-Koźlu świadczy usług głównie w zakresie usługi


Ofertujemy:
 • precyzyjnego cięcia metodą Water Jet (z dokładnością do 0,1 mm) przy wykorzystaniu strugi wodnej lub wodno-ściernej o ciśnieniu 4150 bar różnych materiałów: blachy stalowej, metali kolorowych i ich stopów, tworzyw sztucznych, materiałów uszczelkarskich, kamieni naturalnych, ceramiki, drewna i materiałów drewnopochodnych, szkła, gumy),
 • wytwarzania (wycinania, okuwania) uszczelek płaskich do maszyn, aparatów i instalacji, w tym rurociągów przemysłowych, z różnych materiałów wraz z saterunkami, wewnętrznych jak i zewnętrznych dowolnym wymiarze i kształcie.

Laboratorium Metaloznawstwa


Oferuje:
 • Badania niszczące:
  • Badania wizualne,
  • Badania radiograficzne,
  • Badania ultradźwiękowe,
  • Badania magnetyczno-proszkowe,
  • Badania penetracyjne,
  • Badania składu chemicznego metodą spektralną.
 • Badania nieniszczące:
  • Próba rozciągania metali,
  • Próba zginania metali,
  • Próba udarności metali,
  • Pomiary twardości metali,
  • Badania metalograficzne.

Wibroakustyka


Oferujemy
 • Diagnostyka dużych maszyn wirnikowych – turbiny parowe; turbogeneratory; sprężarki osiowe, promieniowe, tłokowe.
 • Wyważanie dynamiczne wirników na wyważarkach stacjonarnych
 • Wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych
 • Laserowe osiowanie wałów zespołów maszyn
 • Pomiar drgań względnych i bezwzględnych
 • Analiza drgań maszyn wirnikowych i tłokowych
 • Nadzór diagnostycznych nad uruchomieniami maszyn nowych i po remontach
 • Obsługa systemów diagnostycznych ciągłej analizy danych „online”
 • Ocena asymetrii pola elektrycznego silników
 • Kontrola torów pomiarowych systemów „online”
 • Kontrola ścieżek pomiarowych wirników
 • Analizy OMS (operating mode shape)
 • Analiza modalna

Dodatkowe usługi


Oferujemy
 • Usługa wykonywania remontów, nastawiania i kontroli zaworów bezpieczeństwa na stacjach prób.
 • Odbiór zaworu odbywa się przy współudziale przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z instrukcją zatwierdzona przez UDT.
 • Zakres ciśnienia wykonywania nastaw otwarcia od 0.0 do 35.0 MPa.
 • W zakres usługi wchodzi również odbiór zaworów oddechowych na podciśnieniu.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


 • USŁUGI SPECJALISTYCZNE
 • PRACE NIEBEZPIECZNE
 • SERWIS SPRZĘTU RATOWNICZEGO I ASEKURACYJNEGO
 • USUWANIE POKRYĆ AZBESTOWYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA
 • UTYLIZACJA I SKŁADOWANIE ODPADÓW – W TYM NIEBEZPIECZNYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO USŁUGOWA
 • DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
 • DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA

USŁUGI SPECJALISTYCZNE


 • Utylizacja substancji toksycznych i broni chemicznej na własnych instalacjach (posiadamy decyzje i zezwolenia w szerokim zakresie działań).
 • Wymiana złóż katalizatorów w reaktorach kolumn kontaktowych wraz z czyszczeniem przestrzeni zamkniętych.
 • Usuwanie ciekłego amoniaku z instalacji chłodniczych poprzez spalenie w specjalistycznych piecach.
 • Prowadzenie prób zabezpieczeń instalacji chemicznych (np. próby chlorowe).
 • Wykonywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych.
 • Likwidacje ognisk wirusowych: ptasiej grypy, pomoru afrykańskiego, salmonelli. Usypianie trzody chlewnej oraz drobiu wraz z pakowaniem do transportu. Dezynfekcja ferm oraz chlewni.

PRACE NIEBEZPIECZNE


 • Czyszczenie zbiorników wraz neutralizacją i odbiorem substancji wypełniających takich jak kwasy, zasady, alkohole, rozpuszczalniki, paliwa, gazy toksyczne i wybuchowe.
 • Czyszczenie chłodni wentylatorowych, studzienek, kanałów przemysłowych i technologicznych
 • Likwidacja i demontaż instalacji chemicznych.
 • Likwidacja stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą.
 • Transport materiałów niebezpiecznych na terenie całej Polski zgodnie z przepisami ADR.
 • Prace na wysokościach.

SERWIS SPRZĘTU RATOWNICZEGO ORAZ ASEKURACYJNEGO


 • Dystrybucja sprzętu asekuracyjnego oraz ochrony osobistej.
 • Przeglądy okresowe masek przeciwgazowych i aparatów powietrznych firm takich jak Faser, Fenzy, MSA, Drager.
 • Przeglądy sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości firm Protekt i Assecuro.
 • Przeglądy okresowe kombinezonów gazoszczelnych MSA, Drager, Milagro.
 • Opróżnianie i utylizacja butli z uszkodzonymi zaworami wraz z utylizacją zawartych w nich gazów.
 • Transport uszkodzonych pojemników ciśnieniowych w specjalnej komorze.
 • Legalizacja butli i beczek zgodnie z przepisami UDT i TDT przeznaczonymi między innymi na chlor, amoniak, ditlenek siarki czy powietrze.

USUWANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH


 • Usuwanie azbestu z wszelkich budynków i obiektów (dachy eternitowe), izolacji zawierających domieszki azbestowe oraz zabezpieczenie i transport zgodnie z przepisami na własne składowisko odpadów niebezpiecznych i azbestowych.
 • Składowanie odpadów azbestowych na własnym składowisku.

DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA


 • Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zapleczem kadrowych oraz specjalistycznym sprzętem z zakresu ratownictwa chemicznego.
 • Bierzemy udział w akcjach ratowniczych w przypadkach wszelkich awarii i zdarzeń skutkujących zagrożeniami chemicznymi.
 • Pełnimy gotowość ratowniczą na wypadek awarii chemicznych.

UTYLIZACJA I SKŁĄDOWANIE ODPADÓW (W TYM NIEBEZPIECZNYCH)


 • Opracowanie technologii unieszkodliwiania i odzysku odpadów w tym niebezpiecznych.
 • Utylizacja toksycznych środków chemicznych (melange, adamsyt), cyjanowych i cyjanopochodnych oraz zwiercin i płuczek wiertniczych.
 • Unieszkodliwianie przeterminowanych odczynników chemicznych, przeterminowanych lekarstw, materiałów wielowarstwowych, środków pochodzenia policyjnego i wojskowego oraz odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie.
 • Odolejanie wody (separacja oleju od wody)
Posiadamy i eksploatujemy około 200 ha składowisk, na których przyjmuje do składowania (zgodnie z posiadanymi decyzjami):
 • Popioły i żużle energetyczne, odpady azbestowe, grunt zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, osady ściekowe, odpady stabilizowane po procesie cementacji, odpady zawierające rtęć.

DZIAŁALNOŚĆ PRODUCYJNO-USŁUGOWA


PRODUKTY I TOWARY
 • Protektol SAT-10, Wosken K-1U, woski parafinowe półtwarde i miękkie.
 • Zwilżacz SBO, NOXY (AdBlue).
 • Glikol neopentylowy, mrówczan sodu, trimetylolopropan.
USŁUGI
 • Syntezy chemiczne
 • Konfekcjonowanie materiałów ciekłych i sypkich
 • Produkcja z powierzonych surowców

SZKOLENIA


Posiadamy centrum szkoleniowe wyposażone w specjalistyczną komorę do ćwiczeń.
Prowadzimy zaawansowane szkolenia z zakresu:
 • Ratownictwa Chemicznego
 • Postepowania z substancjami niebezpiecznymi, w tym z odpadami.
 • Opróżniania i napełniania zbiorników przeznaczonych dla substancji niebezpiecznych,
 • Usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
 • Ochrony środowiska itp..

LABORATORIA


Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. posiada cztery laboratoria specjalistyczne tworzące Zespół, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Laboratorium Ochrony Środowiska
 • Laboratorium Badań Środków Spożywczych
 • Laboratorium Badań Środków Spożywczych i Diagnostyki Weterynaryjnej