Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Usługi projektowe

Zakres usług

obraz4.jpg

 • Opracowanie analiz przedprojektowych, koncepcji techniczno-ekonomicznych i studiów wykonalności 
 • Analizy bezpieczeństwa procesów przemysłowych
 • Symulacje procesów
 • Projekty Procesowe, Budowlane, Wykonawcze i Warsztatowe
 • Modelowanie 3D
 • Analizy ekonomiczne, szacunkowe zestawienia kosztów, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie
 • Rysunki wykonawcze dla aparatów technologicznych, orurowania, instalacji, obiektów budowlanych itp.
 • Raporty oddziaływania na środowisko i pozwolenia zintegrowane

 • Realizacja usług w formule E, EP, EPC, EPCM
 • Kierowanie projektami i planowanie
 • Usługi geodezyjne i kartograficzne
 • Kompletacja dostaw i kontraktowanie usług
 • Nadzory nad budową/montażem
 • Nadzory nad próbami kompleksowymi, rozruchem i ruchem testowym instalacji
 • Szkolenie załogi

obraz5.jpg

Zintegrowane projektowanie

zintegrowane-projektowanie.jpg

Projektowanie 3D

Projektowanie 3D "kiedyś"

obraz2.png

Projektowanie 3D "dzisiaj"

obraz3-1.png