Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Aktualności

GA PKCh na III Konferencji Naukowo Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” - GLIWICE 2019

06-11-2019
GA PKCh na III Konferencji Naukowo Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” - GLIWICE 2019

W dniach 29-30 października 2019 GA PKCh uczestniczyła w III Konferencji Naukowo Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, która odbyła się w Gliwicach w Centrum Edukacyjnym Politechniki Śląskiej. Organizatorem wydarzenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
GA PKCh bierze cyklicznie udział w Konferencji mając możliwość zapoznania się z innowacjami w przemyśle chemicznym prezentowanymi przez najlepsze polskie uczelnie i instytuty naukowe oraz największe firmy z sektora chemicznego oraz możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej możliwości realizacji tych tematów z punktu widzenia Firmy Inżynieryjnej.
GA PKCh wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz ICSO Blachownia zaprezentowała prace nad opracowaniem nowej technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) realizowanych jako projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 01.02.00-00-0040/17 przez konsorcjum: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna, Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Łukasiewicz ICSO „Blachownia”.

W wystąpieniu konferencyjnym przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych procesu otrzymywania polimeru, a następnie jego oczyszczania w skali od kilkunastu gramów do kilku kilogramów. Novum projektu stanowi sposób podejścia do procesu badawczego tj. równolegle do prac laboratoryjnych z wykorzystaniem uzyskanych wyników, GA PKCh prowadziło prace nad modelem symulacyjnym procesu, technikami komputerowymi przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania PRO-II oraz prace inżynieryjne i projektowe w celu definiowania rozwiązań technicznych i technologicznych przyszłej instalacji przemysłowej. Takie podejście – równoległe badania i wstępne prace inżynieryjne – istotnie skracają czas (tym samym koszty) dla zdefiniowania instalacji przemysłowej w stopniu umożliwiającym podjęcie decyzji o dalszej realizacji projektu jak też wpływają na kierunki badań laboratoryjnych.
Końcowym rezultatem projektu będzie dokumentacja techniczna w stadium projektu bazowego instalacji produkcyjnej, która aktualnie jest realizowana przez GA PKCh.
Planowane jest wdrożenie ww. technologii przez Lidera projektu.
Prezentacjom i dyskusjom towarzyszyła również wystawa posterów, gdzie GA PKCh wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz ICSO Blachownia oraz GA Siarkopol S.A. w Grzybowie, prezentowała poster, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji.

poster-pps-final.jpg